Λυκόφως – Λυκαυγές

by maria

Με τον όρο λυκόφως χαρακτηρίζεται γενικά η χρονική περίοδος από τη δύση του Ηλίου έως την έναρξη του σκότους. Ο αντίθετος όρος είναι το λυκαυγές, δηλαδή η χρονική περίοδος από την έναρξη της διάλυσης του σκότους μέχρι την ανατολή του Ηλίου.

Και τα δύο αυτά φαινόμενα οφείλονται στην ύπαρξη της ατμόσφαιρας και στη διάρκεια τους μπορούμε να διακρίνουμε ταυτόχρονα και τα αστέρια αλλά και τον ορίζοντα.

Στην εύκρατη ζώνη η διάρκεια του λυκόφωτος λαμβάνει τη μεγαλύτερη τιμή στις 21/06 και στις 22/12 , ενώ τη μικρότερη σημειώνει στις 20/03 και στις 23/09.

Έργο εξωφύλλου: Νίκος Χατζηνίκος

Πηγή: wikipedia

You may also like

Leave a Comment