Η αλφαβήτα στη νοηματική (video) 🎞️

by maria

Γιάννης, 15,5 ετών

A “Hand Story” from Giannis 🔠

You may also like

Leave a Comment